پرفروش ترین ها

زانو ۹۰ درجه سایز ۱۲۵ اینگل

لوله و اتصالات پلیکا
۰ تومان

سه راهی ۴۵ درجه تبدیلی ۹۰ به ۶۳ اینگل

لوله و اتصالات پلیکا
۰ تومان

تبدیل گالوانیزه سایز ۱ به ۳/۴

لوله و اتصالات فلزی
۰ تومان

حراج

پربازدید ترین ها

زانو ۹۰ درجه سایز ۱۲۵ اینگل

لوله و اتصالات پلیکا
۰ تومان

سه راهی ۴۵ درجه تبدیلی ۹۰ به ۶۳ اینگل

لوله و اتصالات پلیکا
۰ تومان

تبدیل گالوانیزه سایز ۱ به ۳/۴

لوله و اتصالات فلزی
۰ تومان