مهارت ها

 • برنامه نویسی C# پیشرفته
 • PHP – پیشرفته
 • ASP.Net – پیشرفته
 • Microsoft Visual Studio – پیشرفته
 • – پیشرفته
 • Html & CSS – پیشرفته
 • Stimulsoft Report – پیشرفته
 •  IIS – پیشرفته
 •  DHCP – پیشرفته
 • هلو – پیشرفته
 •  همکاران سیستم – پیشرفته
 •  رافع – پیشرفته
 •  Windows Server – پیشرفته
 •  Wordpress – پیشرفته
 • Sql Server – پیشرفته
 •  MySql – پیشرفته
 • Microsoft Visio – متوسط
 • Microsoft Project – متوسط
 •  Microsoft One Note – متوسط
 • Microsoft Front Page – متوسط
 •  Pascal – متوسط
 •  Delphi – متوسط
 •  Python – متوسط
 •  Microsoft Reporting Services – متوسط
 • Crystal Reports – متوسط
 • Visual Basic – متوسط 
 • .NET – متوسط
 • Google Analytics – متوسط
 • ACD See – متوسط
 • Adobe Photoshop – متوسط
 • شایگان – متوسط
 • سپیدار – متوسط
 • Fedora (Linux) – متوسط
 •  Ubuntu (Linux) – متوسط
 • Joomla – متوسط | Drupal – متوسط
 •  Elastic Search – متوسط
 •  Microsoft – متوسط
 •  ۳D Studio Max – مقدماتی
 • Microsoft Word – پیشرفته
 • Microsoft Excel – پیشرفته
 •  Microsoft Access – پیشرفته
 • Microsoft Powerpoint – پیشرفته
 • Microsoft Outlook – پیشرفته
 •  Notepad++ – پیشرفته

مهارت‌های تکمیلی

طراحی بنر و تراکت | میکس و مونتاژ فیلم | برق کار ساختمان