اطلاعات اولیه

نام و نام خانوادگی رضا بازیار

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

وضعیت نظام وظیفه انجام شده

ملیت ایران

شهرکرج

محل سکونت—تاریخ تولد۲۲ ارديبهشت ۱۳۶۵

شماره موبایل۰۹۳۰۱۳۶۵۱۰۰